لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

انتخـاب رشتــه خوب و موثر

   حسیـن رحمـان پـور
  16 مرداد 21:42

11 پرسش 101 پاسخ 283 امتیاز
آزمون سراسری انسانی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

" بـه نظــر شمــا چگـونه می توانــم یک انتخـاب رشتــه خــوب و مــؤثّـر داشتــه باشـــم؟"


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.