لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آغاز و انجام جنگ تحمیلی چه زمانی بود؟

   شمسی شعبانی
  13 مرداد 14:44

89 پرسش 120 پاسخ 552 امتیاز
تاریخ (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

آغاز و انجام جنگ تحمیلی چه زمانی بود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آیناز پدرام فر
در 13 مرداد 21:04

15 پرسش 97 پاسخ 687 امتیاز

۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹

   حسنا زمانی
در 9 شهریور 11:23

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

31 شهریور 1359