لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آغاز و انجام جنگ تحمیلی چه زمانی بود؟

   شمسی شعبانی
  13 مرداد 14:44

127 پرسش 174 پاسخ 906 امتیاز
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Whatever Forever
  13 مرداد 21:04

55 پرسش 423 پاسخ 3279 امتیاز

۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹

   حسنا زمانی
  9 شهریور 11:23

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

31 شهریور 1359