لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چند کاشی برای کاشی کاری کف حمام لازم است؟

   علی آقداشی
  9 مرداد 17:04

9 پرسش 4 پاسخ 58 امتیاز
ریاضی چهارم دبستان

کف یک حمام 2/2 متر در 1/8 متر است . میخواهیم آن را با کاشی های مربع شکل به ضلع 20 سانتی متر بپوشانیم . چند کاشی لازم داریم ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   شمسی شعبانی
  10 مرداد 21:46

127 پرسش 173 پاسخ 900 امتیاز

99 کاشی

   sajedeh Sa
  10 مرداد 12:19

0 پرسش 157 پاسخ 682 امتیاز

به 99کاشی نیاز داریم

   امیر حسین مدنی
  5 اسفند 2:36

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

۹۹.
۲۲۰:۲۰=۱۱
۱۸۰÷۲۰=۹

۱۱×۹=۹۹

   طاها شاددل
  27 شهریور 16:50

0 پرسش 7 پاسخ 17 امتیاز

99 کاشی

   حسیـن رحمـان پـور
  12 مرداد 12:59

12 پرسش 107 پاسخ 234 امتیاز

سلام

99 کاشی لازمه.