لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چند کاشی برای کاشی کاری کف حمام لازم است؟

   علی آقداشی
  9 مرداد 17:04

9 پرسش 4 پاسخ 56 امتیاز
ریاضی چهارم دبستان

کف یک حمام 2/2 متر در 1/8 متر است . میخواهیم آن را با کاشی های مربع شکل به ضلع 20 سانتی متر بپوشانیم . چند کاشی لازم داریم ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   شمسی شعبانی
در 10 مرداد 21:46

84 پرسش 120 پاسخ 526 امتیاز

99 کاشی

   sajedeh .
در 10 مرداد 12:19

0 پرسش 112 پاسخ 407 امتیاز

به 99کاشی نیاز داریم

   طاها شاددل
در 27 شهریور 16:50

0 پرسش 7 پاسخ 17 امتیاز

99 کاشی

   حسیـن رحمـان پـور
در 12 مرداد 12:59

11 پرسش 101 پاسخ 283 امتیاز

سلام

99 کاشی لازمه.