لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تناسب معکوس: باز بودن سه شیر آب

   
  26 تیر 14:29

11 پرسش 162 پاسخ 2519 امتیاز
ریاضی ششم دبستان

یک شیر آب مخزنی را در ۲ ساعت پر می کند شیر دیگری همان مخزن را در ۳ ساعت پر می کند و شیر سوم آن مخزن را در ۶ ساعت پر می کند اگر هر سه شیر را هم زمان باز کنیم مخزن چند ساعته پر می شود؟
۱) ۱/۵ ۲) ۱ ۳) سه چهارم ۴) یک یازدهم


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مهدی قدیری
در 27 تیر 16:46

0 پرسش 5 پاسخ 5 امتیاز

شیری که مخزن را در 2 ساعت پر می کند پس در یک ساعت نصف آن را پر می کند و شیر دوم در یک ساعت ، یک سوم مخزن را و شیرسوم در یک ساعت یک ششم مخزن را پر می کنند که مجموع مقادیر فوق برابر یک می شود پس با باز بودن همزمان سه شیر مخزن در یک ساعت پر می شود بنابراین گزینه 2 صحیح است.

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   zargol noori
در 14 شهریور 19:05

3 پرسش 35 پاسخ 48 امتیاز

در 1 ساعت پر میشود

   مجيد ساعي دهقان
در 29 تیر 11:13

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

در يك ساعت پر ميشود .

   شمسی شعبانی
در 27 تیر 20:12

84 پرسش 120 پاسخ 526 امتیاز

در 1 ساعت پر میشود

   حسیـن رحمـان پـور
در 27 تیر 12:53

11 پرسش 101 پاسخ 283 امتیاز

سلام
اگر شیر اول در هر ساعت 1/5 استخر و شیر دوم 1/4 و شیر سوم 1/6 استخر را در هر ساعت پر میکنند. پس اگر هر سه شیر با هم باز باشند ، در یک ساعت 1/4+1/5+1/6 استخر پر خواهد شد که برابر است با 37/60 (با کمک مخرج مشترک). لذا با کمک تناسب بدست میاوریم که اکر در 60 دقیقه 37/60 استخر پر شود ، پس کل استخر در چه مقدار زمانی پر میشود.