لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تشخیص استعاره پنهان و آشکار

   paul walker
  23 تیر 22:28

1 پرسش 2 پاسخ 9 امتیاز
علوم و فنون ادبی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

کسی میتونه راه تشخیص استعاره پنهان و اشکار رو توضیح بده؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.