لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تشخیص استعاره پنهان و آشکار

   میلاد بالایی
  23 تیر 22:28

1 پرسش 2 پاسخ 14 امتیاز
علوم و فنون ادبی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

کسی میتونه راه تشخیص استعاره پنهان و اشکار رو توضیح بده؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مهسا صدریان زاده
  17 بهمن 14:09

2 پرسش 152 پاسخ 437 امتیاز

سلام!
می دونی که استعاره زمانی به وجود میاد که از ارکان تشبیه تنها یکی از دو رکن مشبه و مشبه به باقی بمونن.
حالا اگر مشبه به بمونه و مشبه حذف بشه، استعاره ی ما آشکار یا مصرحه است:
چو تنها ماند ماه سرو بالا / فشاند از نرگسان لولو ی لالا

در این جا ماه استعاره از معشوقه، یعنی ابتدا معشوق (مشبه) به ماه (مشبه به) تشبیه شده و بعد مشبه حذف شده و مشبه به مونده. همین طور نرگسان و لولو هم استعاره ی آشکار از چشمان و اشک هستند.

برخلاف این، اگر مشبه بمونه و مشبه به حذف بشه استعاره ی پنهان یا مکنیه به وجود میاد.

مثل آفتاب خمیازه کشید.
که آفتاب (مشبه) به انسانی (مشبه به) تشبیه شده که خمیازه می کشه و بعد با خذف مشبه به استعاره ی مکنیه به وجود اومده. اگر در استعاره ی مکنیه مشبه به انسان باشه مثل مثال بالا، تشخیص یا جان بخشی به وجود میاد.
موفق باشی!