لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

معرب و مبنی

   خدیه الدکن
  29 خرداد 16:19

1 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آرمین عبدالحسینی
در 31 خرداد 12:05

36 پرسش 81 پاسخ 480 امتیاز

معرب: کلماتی که با تغییر نقش (مفعول - فاعل - مجرور) حرکت آخر تغییر می کنند:

اللهُ خَلَقَ سموات (فاعل: اللهُ) اعبدوا اللهَ (مفعول: اللهَ)

مبنی: کلماتی که با تغییر نقششان، حرکت آخر تغییر نمی کند:

هذا الکتاب (هذا هیچ گاه تغییر نمی کند)

   TALISCHI_Singer_Fan Z
در 7 مهر 20:56

10 پرسش 306 پاسخ 303 امتیاز

دهم داشتیم ک............

   مریم هاشمیان
در 4 شهریور 11:31

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

سلام. معرب کلمه ای است که اعرابش با توجه به نقشی که در جمله دارد تغییر می کند مثلا اگر فاعل باشد مرفوع، مفعول باشد منصوب و مجرور به حرف جر یا اضافه باشد مجرور می شود ولی مبنی کلمه ای است که اعرابش همواره ثابت است و تغییر نمی کند.
مثلاٌ: جاء معلمٌ (فاعل)
رأیت معلماً (مفعول)
سلمت علی معلمٍ ( مجرور به حرف جر)

   s j
در 11 تیر 9:50

0 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز

معرب یعنی اعراب میگیره و اخر کلمه تغییر میکنه
مبنی ینی ثابت مثل حروف
ضمایر ، الذی ، التی ..
س ، سوف
کلمات پرسشی
افعال ماضی و امر
و مضارع در دو صیغه جمع مونث