لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

معرب و مبنی

   خدیه الدکن
  29 خرداد 16:19

1 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آرمین عبدالحسینی
  31 خرداد 12:05

52 پرسش 89 پاسخ 651 امتیاز

معرب: کلماتی که با تغییر نقش (مفعول - فاعل - مجرور) حرکت آخر تغییر می کنند:

اللهُ خَلَقَ سموات (فاعل: اللهُ) اعبدوا اللهَ (مفعول: اللهَ)

مبنی: کلماتی که با تغییر نقششان، حرکت آخر تغییر نمی کند:

هذا الکتاب (هذا هیچ گاه تغییر نمی کند)

   علی محسن زاده
  29 آبان 18:30

0 پرسش 10 پاسخ 10 امتیاز

معرب کلمه ای هست که حرکت آخر اون با توجه به نقش کلمه و در موقعیتهای مختلف تغییر پیدا می کنه
ولی مبنی کلمه ای هست که در نقشهای مختلف و جایگاه های متفاوتی که در جمله می گیره حرکت آخر و اعرابش ثابته

مثلاً : ذهب علیٌ ( در اینجا علی فاعل و مرفوع است و حرکت آخر آن تنوین ضمه است )
رأیت علیاً ( در اینجا علی مفعول و حرکت آخر آن تنوین فتحه است )

پس کلمه علی معرب است چون حرکت آخر آن ثابت نیست

من ذهب ( در اینجا من مبتدا است و حرکت آخر آن ساکن )

رأیت من ؟ ( در اینجا من مفعول و حرکت آخر آن ساکن )

پس کلمه من مبنی است چون حرکت آخر آن ثابت است

   mAhOoR mels
  7 مهر 20:56

1 پرسش 453 پاسخ 430 امتیاز

دهم داشتیم ک............

   مریم هاشمیان
  4 شهریور 11:31

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

سلام. معرب کلمه ای است که اعرابش با توجه به نقشی که در جمله دارد تغییر می کند مثلا اگر فاعل باشد مرفوع، مفعول باشد منصوب و مجرور به حرف جر یا اضافه باشد مجرور می شود ولی مبنی کلمه ای است که اعرابش همواره ثابت است و تغییر نمی کند.
مثلاٌ: جاء معلمٌ (فاعل)
رأیت معلماً (مفعول)
سلمت علی معلمٍ ( مجرور به حرف جر)

   s j
  11 تیر 9:50

0 پرسش 2 پاسخ 12 امتیاز

معرب یعنی اعراب میگیره و اخر کلمه تغییر میکنه
مبنی ینی ثابت مثل حروف
ضمایر ، الذی ، التی ..
س ، سوف
کلمات پرسشی
افعال ماضی و امر
و مضارع در دو صیغه جمع مونث