{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

زندگی در دنیا و آخرت را مقایسه کنید

   Mahan Azari
  17 آذر 15:57

3 پرسش 1 پاسخ 26 امتیاز
هدیه‌های آسمانی ششم دبستان

.+»+»؛»؛_؛_؛»؛_؛»؛؛»؛»؛_؛»؛»؛»؛»؛


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   mersad mirabi
  26 دی 19:55

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

در دنیا محدود هستیم ولی در آخرت نیستیم

   Alireza Ghodrat
  17 آذر 16:07

1 پرسش 61 پاسخ 230 امتیاز

زندگی دنیا محدود است و روزی به پایان می رسد؛ اما زندگی آخرت همیشگی است. در این دنیا مردم فرصت دارند تا اخرت خود را آباد کنند.

   پریسا اجاقلو
  17 آذر 19:16

3 پرسش 7 پاسخ 28 امتیاز

زندگی در دنیا محدود هست و روزی به پایان می‌رسد ولی زندگی آخرت همیشگی است