{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

+با+ میشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   زهرا موسوی
  15 آذر 17:52

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

ریاضی متوسطه اول پایه هفتم فصل2 عبارت های جبری


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد صدوقی فر
  15 آذر 22:12

6 پرسش 240 پاسخ 1404 امتیاز

سلام
+‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

   Reza Eizady
  15 آذر 18:56

2 پرسش 12 پاسخ 44 امتیاز

مثبت در مثبت میشه منفی

منفی در منفی میشه منفی

مثبت در منفی میشه مثبت

منفی در مثبت میشه مثبت

   سلمان قفلچی
  15 آذر 20:44

2 پرسش 48 پاسخ 152 امتیاز

سلام
این برای ضرب است
+ +=+
+ -=-
- - = +
+ - = -

   Ronia Niroomand
  15 آذر 19:17

0 پرسش 22 پاسخ 32 امتیاز

مثبت در مثبت میشه منفی
منفی در‌منفی هم میشه مثبت
مثبت در منفی هم میشه منفی
میتونیم بگیم که منفی، مثبت رو خنثی میکنه.

   HH ZZ
  15 آذر 18:44

2 پرسش 89 پاسخ 97 امتیاز

مثبت با مثبت میشه مثبت البته خطمئن نیستم منظورت
یه فک نکنم جوابم جواب سوال تو باشه