{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اگر صدای آذرخش را 5 ثانیه پس از مشاهده نور آن بشنویم، فاصله تقریبی صاعقه با ما چند متر است؟

   Naby You
  15 آذر 2:01

1 پرسش 0 پاسخ 4 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

اگر صدای آذرخش را 5 ثانیه پس از مشاهده نور آن بشنویم، فاصله تقریبی صاعقه با ما چند متر است؟ (تندی صوت در هوا 340 متر بر ثانیه است)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Mahdi Yamini
  12 دی 3:30

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

اگر صدای آذرخش را 5 ثانیه پس از مشاهده نور آن بشنویم، فاصله تقریبی صاعقه با ما 1700 متر است