لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اضافه تشبیهی و استعاری

   Vichenzo esh
  10 خرداد 11:07

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
فارسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

سلام. پیدا کردن اضافه استعاری و اضافه تشبیهی را به روش ساده و سریع چگونه است؟
باتشکر...


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Tara .
در 13 مهر 16:34

9 پرسش 48 پاسخ 237 امتیاز

توی اضافه تشبیهی ترکیب اضافی داری که (معمولا) دومی به اولی شبیه شده مثل دریای عشق = عشق مثل دریایی پهناور است/ یا گوهر وجود= وجود انسانی مانند گوهری ارزشمند است.
ولی توی اضافه استعاری در ترکیب اضافی که داری یکی از ارکان مشبه یا مشبه به حذف شده وبه جاش یه نشونه اومده مثلا خنده گل =گل [مثل یک انسان] میخندد/ یا بارش عشق= عشق [مانند باران] میبارد./
اگر توی ترکیب اضافی هردو حالت معنی میداد یعنی هم میشد تشبیه گرفت هم استعاره، تشبیه بر استعاره مقدم هستش یعنی اضافه تشبیهی میگیریم.
اضافه تشبیهی و استعاری رو با اضافه اقترانی اشتباه نکن[ اضافه اقترانی بین مضاف و مضاف الیه میتونیم به نشانه ی ،به خاطر و... اضافه کنیم و معنی بده مثل دست انابت= دست به نشانه ی انابت]

   مجتبی غلامزاده
در 15 خرداد 22:04

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

سلام
در اضافه تشبیهی کلمه اضافه شده براساس تشبیه و کل به کل است
اما اضافه استعاری جز به جز است