لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

خواسته های ایران از سازمان ملل

   شمسی شعبانی
  9 خرداد 14:25

127 پرسش 173 پاسخ 900 امتیاز
تاریخ (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

در تیر ماه 1367، سازمان ملل متحد کدام خواسته های ایران را مورد توجه قرار داد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.