{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

زیگوت چیست و چه نقشی دارد؟

   راضیه بشکوه
  12 آذر 11:01

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

زیگوت چیست و چه نقش و فعالیتی در بدن دارد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.