{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مقدار شتاب چقدر بوده است

   nargess خدایا بسه دگ
  11 آذر 21:44

3 پرسش 2 پاسخ 16 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

یک هواپیما با سرعت 180 متر بر ثانیه روی باند فرودگاه می نشیند و 1/5 دقیقه طول می کشد تا کاملا متوقف شود اگر حرکت هواپیما با شتاب ثابت انجام شده باشد مقدار شتاب چقدر بوده است
الف)3m/s2
ب)3m/s2_
ج)2m/s2
د)2m/s2_


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   امیررضا معینی
  11 آذر 22:07

0 پرسش 5 پاسخ 20 امتیاز

سرعت اولیه هواپیما180m/s است.سرعت ثانویه هواپیما0 است.میشه 180_0 در صورت فرمول.

زمان1.5 دقیقه که میشه90 ثانیه.سرعت اولیه مون هم0 بوده.

شتاب میشه 90÷180_.که میشه2_