{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

سوختن کامل آلکان ها و بدست آوردن فرمول

   Mth Naseri
  11 آذر 12:16

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

در اثر سوختن کامل 6.6 گرم از یک آلکان 19/8 گرم گاز کربن دی اکسید تولید می شود. تعداد پیوندهای اشتراکی این آلکان را بدست آورید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.