{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

بیت زیر چند جمله دارد؟

   محمد امین محمدیاری
  10 آذر 2:31

75 پرسش 728 پاسخ 4278 امتیاز
فارسی ششم دبستان

دلا! دیدی آن عاشقان را؟ / جهانی، رهایی در آوازشان بود
و در بند، حتی / قفس، شرمگین از شکوفایی شوق پروازشان بود!


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Aidn eb
  14 آذر 21:21

13 پرسش 57 پاسخ 116 امتیاز

چهار جمله
*****************************************************************

   امیرمحمد محمدی
  10 آذر 11:38

3 پرسش 4 پاسخ 26 امتیاز

3 تا اولی داشت و1هم 2 فکر کنم همین باید بشه

   علیرضا محمدی
  10 آذر 14:42

1 پرسش 48 پاسخ 163 امتیاز

7 ججمللهههههههههههههههههههههههه