{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_بهمن #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

دو بار q1 وq2 بر هم نیرو وارد کنند اگر فاصله آنها نصف و اندازه بارهارا دوبرابر کنیم نیروی وارد چند برابر میشود

   بیتا مرادی
  9 آذر 11:54

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

دو بار q1 وq2 بر هم نیرو وارد کنند اگر فاصله آنها نصف و اندازه بارهارا دوبرابر کنیم نیروی وارد چند برابر میشود.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   رامتین بدری
  9 آذر 12:41

3 پرسش 3 پاسخ 18 امتیاز

سلام
2^(2q1.2q2 / 4πε0(r/2 تقسیم بر q1q2 / 4πε0r^2
که میشه مساوی 16 برابر.