{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

خلاصه قدم اول ودوم را بیان کن

   Tina Rahumi
  9 آذر 1:50

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
فلسفه (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

انسان درهر چیزی که مشاهده میکنددو جنبه میابد


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ALi boy
  9 آذر 14:53

0 پرسش 83 پاسخ 468 امتیاز

سلام
انسان در هر چیزی که میبیند دو چیز مشاهده میکند:
1) موجود بودن یعنی یه چیزی هست
2) چیستی داشتن یعنی ویژگی اون چیزی که دیدی چیه

   Sara Zhd
  14 آذر 18:48

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

هستی شناسی که مربوط به موجود بودن هست
چیستی داشتن هم مربوط به ذاته

   زهرا لیراوی
  14 آذر 14:53

0 پرسش 15 پاسخ 25 امتیاز

موجود بودن یعنی هستی داشتن
و چیستی داشتن ذات ان شی

   ساعد سروی
  12 آذر 0:38

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

قدم اول ینی شناخت واقعیات ینی واقعیت رو منشا اثر بدونیم
قدم دوم اینکه هر چیزی دونجنبه داره یکی ماهیا یکی وجود اگر چیزی واقعی هست(اثری دارد)هستی هم داد چون واقعیت هست پس وجود دارد بنابر این هر چیزی هستی و چیستی دارد هستی وجه تمایز و چیستی وجه اختلافه