{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

متوازی الاضلاع و قطر ها و

   raha bahan
  8 آذر 15:21

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
ریاضی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

چند متوازی الاضلاع به قطر های 6 و 4 می توان رسم کرد ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.