{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اضافه استعاری چیست؟ با مثال

   مائده سلیمی
  7 آذر 20:27

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
فارسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

چجوری میشه این ارایه رو نشخیص داد و با خود استعاره قاتیش نکرد


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علیرضا عفتی
  9 آذر 18:44

1 پرسش 29 پاسخ 231 امتیاز

سلام وقت بخیر
ابتدا باید بدانید که استعاره، تشبیهی است که یکی از طرفین تشبیه ( مشبه یا مشبه به ) حذف شده باشد . که خود استعاره دارای چند نوع است .همچنین بدانید که چند نوع اضافه وجود دارد از جمله:اضافه واقعی ،2.اضافه وصفی ،3. اضافه ، تشبیهی4.اضافه استعاری. اضافه استعاره ای و اضافه تشبیهی شبیه هم هستند ولی در اضافه تشبیهی دو کلمه کاملا مستقل هستن و جزئی از چیزی نیستند(مضاف کل است) مثل درخت دوستی اما ترکیب استعاری یکی از کلمات جزئی از یه کلمه دیگر می‌باشد (مضاف جزء است) مثلا ریشه دوستی که ریشه جزئی از درخت است.
برای اطلاعات بیشتر به اینترنت مراجعه کنید.