{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_بهمن #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

درصد خلوص و درصد بازده واکنش

   حسین فعله گری
  7 آذر 17:50

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

کربن دی اکسید تولید شده از تخمیر 400 گرم گلوکز 90٪ خالص را میتوانیم از واکنش چند گرم آهن (|||) اکسید 80٪ خالص با کربن اضافی به دست آوریم؟


تصویر ضمیمه سوال:  کربن دی اکسید تولید شده از تخمیر 400 گرم گلوکز 90٪ خالص را میتوانیم از واکنش چند گرم آهن (|||) اکسید 80٪ خالص با کربن اضافی به دست آوریم؟
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.