{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

در یک گردش علمی دسته جمعی بچه ها با جمع آوری شاخ و برگ خشک گیاهان و چوب آتشی افروختند. هنگام بازگشت برای جلوگیری از آتش سوزی چگونه باید آن را خاموش کنند؟؟؟

   Mohsen Sadegi
  7 آذر 16:59

2 پرسش 0 پاسخ 10 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

دریک گردش علمی دسته جمعی بچه ها با جمع آوری شاخ و برگ و چوب آتشی افروختند هنگام بازگشت برای جلوگیری از آتش سوزی چگونه باید آتش را خاموش کنند؟؟؟؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سکینه سواری
  14 آذر 17:36

0 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز

دریک گردش علمی دسته جمعی بچه ها با جمع آوری شاخ و برگ و چوب آتشی افروختند هنگام بازگشت برای جلوگیری از آتش سوزی چگونه باید آتش را خاموش کنند؟؟؟؟

   محم علی
  18 آذر 11:12

0 پرسش 9 پاسخ 14 امتیاز

حذف ماده سوختنی. چوب های نسوخته را برداریم و گرما را بعد حذف کنیم تا سبب آتش سوزی نشود

   Azada Azarsa
  11 آذر 16:09

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

از طریق مثلث آتش گرما اکسیژن سوخت

   مهدی امرایی
  12 آذر 14:48

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

مریم مقداری از مادهAرا درون ظرفی که دارای آب بود ریخت و در ظرف را بسته و آن را تکان داد بعد از چند دقیقه مشاهده کرد که ماده A در ظرف ته نشین شده است
الف:مخلوط به دست آمده از چه نوعی بود
ب:یک مثال برای این نوع مخلوط ها بنویسید