{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مقدار مجهول را بیابید (x , y , m )

   ارمین نقیان
  7 آذر 16:57

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

یک ذوذنقه داریم . که ضلع پایینی از یک طرف امتداد دارد. ضلع بیرونی که امتداد یافته 125 است و ضلع مجاور (y) چقدر می شود؟ ضلع رو به رو 75 است و دو ضلع دیگر ( x , m ).


تصویر ضمیمه سوال: یک ذوذنقه داریم . که ضلع پایینی از یک طرف امتداد دارد. ضلع بیرونی که امتداد یافته 125 است و ضلع مجاور (y) چقدر می شود؟     ضلع رو به رو 75 است و دو ضلع دیگر ( x , m ).
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   کیانا کریمی
  8 آذر 13:51

3 پرسش 539 پاسخ 4733 امتیاز

در این سوال برای به دست آوردن مقدار y باید 180 را منهای 125 کنیم حاصل 55 می شود همانطور که میدانیم ضلع های پایینی و ضلع بالایی با هم موازی هستند پس زاویه m مساویه با 125
به دلیل اشکال در سوال زاویه 75 درجه زاویه باز است و زاویه x زاویه تند هست زمانی که زاویه باز تند هست x باز میشود پس 180 را منهای 75 می کنیم میشه 105 پس از زاویه x105 می‌شود
مثبتم بزن برام