{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تندی این ذره پس از چند سانتی متر جا به جایی به 10 به توان 5 متر بر ثانیه خواهد رسید ؟

   Ali Kh
  6 آذر 18:07

1 پرسش 5 پاسخ 65 امتیاز
فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

یک ذره به جرم 8 در 10 به توان منفی 27 و بار الکتریکی 1.6 در ده به توان منفی 13 میکروکولن در یک میدان الکتریکی یکنواخت به بزرگی 10 به توان 3 نیوتون بر کولن از حال سکون رها میشود ، اگر تنها نیروی وارد بر ذره از طرف این میدان باشد ، تندی این ذره پس از چند سانتی متر جا به جایی به 10 به توان 5 متر بر ثانیه خواهد رسید ؟
1) 2.5 2) 25 3) 5 4) 50
لطفا راه حل را هم وارد کنید .


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد خدابخشی
  6 آذر 19:07

5 پرسش 173 پاسخ 1406 امتیاز

سلام خدمت شما

اول مقدار بار برابر میشه با 1.6 × 10 به توان منفی 19 (q)

جرم ذره برابر 8 × 10 به توان منفی 27 کیلو گرم ( m )

میدان هم برابر میشه با 10 به توان 3 ( E )

حالا برای بدست آوردن جواب مسئله اول باید شتاب رو بدست بیاریم که برابر میشه با نیرو تقسیم بر جرم

نیرو هم برابر میشه با میدان × بار

خب میدان × بار برابر میشه با = 1.6 × 10 به توان منفی 16

حالا این نیرو رو بر جرم تقسیم میکنیم و شتاب بدست میاد 2 × 10 به توان 10

حالا از رابطه مستقل از زمان باید بریم جلو که شما تو یازدهم فکر نکنم خونده باشید

که از ظریق رابطه مستقل از زمان : جواب برابر میشه با 25 سانتی متر یا 0.25 متر

البته میدونم قسمت آخر سوال سخت شد شما سرچ کنید دقیق رابطه مسقل از زمان رو نشون میده شاید دوباره به این نوع سوال بروخورد کنید

دقت کنید که در این فرمولی که داره نشون میده دلتا x همون جابه جایی هست و a شتاب


موفق باشید یاعلی

1

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   مجید سلطان آبادی
  21 دی 8:38

0 پرسش 23 پاسخ 103 امتیاز

\[\begin{gathered}
\left\{ \begin{gathered}
m = 8 \times {10^{ - 27}}kg \hfill \\
q = 1/6 \times {10^{ - 13}}\mu c \hfill \\
{v_1} = 0\frac{m}{s} \hfill \\
{v_2} = 1 \times {10^5}\frac{m}{s} \hfill \\
E = 1 \times {10^3}\frac{N}{c} \hfill \\
\Delta x = ? \hfill \\
\end{gathered} \right.\left. \begin{gathered}
\hfill \\
\hfill \\
\hfill \\
\hfill \\
\hfill \\
\hfill \\
\hfill \\
\hfill \\
\end{gathered} \right| \Rightarrow \left. \begin{gathered}
F = ma \hfill \\
F = |q|E \hfill \\
\end{gathered} \right\} \to |q|E = ma \to a = \frac{{|q|E}}{m} \to a = \frac{{1/6 \times {{10}^{ - 19}} \times {{10}^3}}}{{8 \times {{10}^{ - 27}}}} = 2 \times {10^{10}}\frac{N}{{kg}} \hfill \\
v_{^2}^2 - v_1^2 = 2a\Delta x \to \Delta x = \frac{{v_{^2}^2 - v_1^2}}{{2a}} = \frac{{{{(1 \times {{10}^5})}^2} - {0^2}}}{{2 \times (2 \times {{10}^{10}})}} = \frac{1}{4}m = 25cm \hfill \\
\end{gathered} \]