لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

ترتیب انجام عملیات ریاضی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم چگونه است؟

   معصومه استکی
  23 بهمن 15:58

3 پرسش 0 پاسخ 15 امتیاز
ریاضی ششم دبستان

لطفاً راهنمایی کنید وقتی که یک عبارت ریاضی داریم که میخواهیم حاصل آن را به دست بیاوریم محاسبه ها را به چه ترتیبی انجام دهیم؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مهرزاد شیرازی
در 23 بهمن 17:01

0 پرسش 2 پاسخ 27 امتیاز

1) عملیات داخلی ترین پرانتز را حساب می کنیم. در مثال زیر ابتدا باید عملیات (5-12) را حساب کنیم


5+ (2+(12-5))=5+(2+7)=5+9=14


2) سپس ضرب و تقسیم را از چپ به راست انجام می دهیم. یعنی اگر چند تا ضرب یا تقسیم بود، به ترتیب از چپ به راست انجام می دهیم.


5x3+4x6+ (2+(12-5))=5x3+4x6+ (2+7)=15+24+9=48


3 در آخر جمع و تفریق ها را از چپ به راست انجام می دهیم. 


 

3  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   مریم مسافری
در 13 دی 21:13

0 پرسش 1 پاسخ 11 امتیاز

پرانتز

توان

ضرب و تقسیم

جمع و تفریق

   محمد علی قمی کجانی
در 10 اسفند 19:36

0 پرسش 1 پاسخ 11 امتیاز


پرانتز درونی
پرانتز بیرونی
ضرب
تقسیم
جمع
تفریق              وهمیشه اولویت با سمت چپ می باشد

   امیر مهدی جلالی خالص
در 20 آذر 16:53

1 پرسش 10 پاسخ 13 امتیاز

اول از داخلی ترین پرانتز شروع میکنیم
بعد توان هارو بدست میاریم
بعد ضرب و تقسیم رو انجام میدیم
و در اخر سراغ جمع و تفریق میریم

   هادی عسگری
در 10 آذر 19:45

0 پرسش 92 پاسخ 492 امتیاز

1-پارانتز
2-جزر و توان
3-ضرب و تقسیم
4-جمع و تفریق

   امیرحسین رشیدی
در 29 دی 22:29

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

ابتدا داخلی ترین پرانتزمانند(3×5)
دوم اولویت ضرب و تقسیم هرکدام جلوتر آمده بودند
سوم جمع و تفریق

   محمد احمدی
در 20 آذر 10:28

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

بسیار عالی است

   نگین داعی
در 9 آبان 21:46

1 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

سلام
اول عملیات هارا داخل پرانتز میگذاریم . بعد بر اساس اولویت آنها را محاسبه میکنیم.یعنی اولویت اول ضرب ، بعد تقسیم ، جمع و در آخر هم منها

   hesam eddin faregi
در 24 مهر 19:48

0 پرسش 7 پاسخ 37 امتیاز

اول داخل پرانتز
بعد توان
بعد ضرب و تقسیم( ضرب و تقسیم به هم اولویت ندارند.)
بعد جمع و تفریق( جمع و تفریق به هم اولویت ندارند. )

   امیر حسین انصاری
در 29 اردیبهشت 16:23

0 پرسش 8 پاسخ 8 امتیاز

1- داخلی ترین پرانتز 2- ضرب و تقسیم با الویت از سمت چپ3- جمع و تفریق ها

   آ. آ
در 22 دی 18:44

4 پرسش 3 پاسخ 22 امتیاز

من فصل چهارم هندسه و استدلال ریاضی هفت مشکل دارم چیکارکنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   22222 2222
در 24 اردیبهشت 11:15

4 پرسش 11 پاسخ 68 امتیاز

1پرانتز 2 ضرب وتقسیم{به ترتیب از چپ به راست} 3 جمع و تفریق

   مهدی قنبری
در 8 فروردین 21:11

0 پرسش 6 پاسخ 6 امتیاز

ترتیب درانجام عملیات ریاضی  1- داخلی ترین پرانتز 2-پرانتز 3-جذر وتوان 4-ضرب یا تقسیم به ترتیب ازچپ به راست 5- جمع یا تفریق به ترتیب از چپ به راست 

   امیر اردوئی
در 27 بهمن 11:53

0 پرسش 13 پاسخ 38 امتیاز

ابتدا اعمال را از داخلی ترین پرانتز شروع می کنیم.


اگر داخل پرانتز توان ویا ضرب و ... بود ابتدا توان و جذر ،سپس ضرب و تقسیم و سپس جمع و تفریق را محاسبه می کنیم.


جمع و تفریق<ضرب و تقسیم<توان و جذر<داخلی ترین پرانتز


موفق باشید