{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آرایه تضمین چیست؟؟؟؟؟؟

    ayhan wolf
  29 آبان 14:25

5 پرسش 258 پاسخ 66.9K امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی فارسی (1)

دبیر گفت ارایه تضمین وجود داره ولی نگفت چیه میشه ت.ضیح بدین ارایه تضمین چیه؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.