لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

بندپایان بچه زا

   ابراهیم صادقی شلمزاری
  4 اردیبهشت 13:24

2 پرسش 11 پاسخ 17 امتیاز
علوم تجربی چهارم دبستان

کدام یک از بندپایان بچه زا ( زنده زا) می باشد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   احمد نظری
  21 اردیبهشت 18:32

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

عقرب

   کوثر پیری
  19 اردیبهشت 14:06

0 پرسش 7 پاسخ 12 امتیاز

عقرب یا همان کژدم

   رضا زحمتکش
  10 اردیبهشت 17:01

1 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز

عقرب یا همان کژدم

   ابراهیم صادقی شلمزاری
  5 اردیبهشت 19:26

2 پرسش 11 پاسخ 17 امتیاز

عقرب