لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

Edit the sentence below

   Mr. The Best
  2 فروردین 11:45

1 پرسش 8 پاسخ 45 امتیاز
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سید مصطفی حسینی
16 دی 17:53

6 پرسش 6 پاسخ 34 امتیاز

The festival was awesome, but few people came

برای اسامی قابل شمارش جمع از few و a few استفاده می کنیم و برای اسامی غیرقابل شمارش از little و a little.

   رضا رسولزاده خلیق
12 آذر 8:18

0 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز

The festival was awesome, but a few people came.
و
The festival was awesome, but few people came.

people قابل شمارش هست و a little براش استفاده نمیشه.

   A∂αм Kσєℓριɲ
19 خرداد 22:15

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

The Festival Was Awesome, But A Little People Came
رایتینگ درس 1 دوازدهم ;)