لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

پاک سازی ذهنی

   مهدی محمدی
  22 اسفند 13:41

3 پرسش 20 پاسخ 86 امتیاز
آزمون سراسری انسانی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

چگونه چیز ها جدید حفظ کن؟
چگونه چیز قدیمی در ذهنم پاک کنم؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ×ـــ ƑƜƬX ـــ×
در 23 اسفند 12:05

127 پرسش 289 پاسخ 2765 امتیاز

مطلبی رو ک میخواین حفظ کنینو جوری معنا کنین ک کاملا متوجه بشین و یادتون بمونه!
چیز قدیمی ک تو ذهنتونرو نمیتونیین پاک کنین باید بش فکر نکنین
اگرم درسی باشه ک میخواین پاکش کنین ب روش جدیدتری ب ذهنتون بسپارینش!موید باشی...

   امیرمهدی محمدی
در 23 اسفند 10:23

0 پرسش 4 پاسخ 4 امتیاز

جواب 1 با خاندن بیشتر
جواب 2 فکرنکردن به گذشته

   Teresa fidalgo
در 25 اسفند 15:10

8 پرسش 320 پاسخ 318 امتیاز

اقای محمدی
خواندن ن خاندن
من اول فکر کردم میخواین بگین خاندان