{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_آذر #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

عدد جرمی عنصر x برابر 205 و تعداد نوترون‌های آن 15 برابر پروتون‌ها. تعداد الکترون؟

   Sana Gholami
  27 مهر 14:16

1 پرسش 0 پاسخ 4 امتیاز
شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

عدد جرمی عنصر x برابر 205 است و تعداد نوترون‌های آن 15 برابر تعداد پروتون‌ها می‌باشد. تعداد الکترون‌های x با دو بار مثبت چند می‌شود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.