{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_آذر #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

معنی درست واژه‌های داده شده در کدام گزینه است؟

   امید رضا بخشی
  26 مهر 18:45

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
فارسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

واژه‌های ننگ، اقبال، حمیت و گران به ترتیب چه معنایی دارند؟
1) آبرو_خوشبختی _مردانگی_سبک
2) حرمت_خوشبختی_غیرت_سنگین
3) بدنامی _روی آوردن _جوانمردی_سبک
4) بی آبرویی_نیک بختی_شرک_سنگین


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Amirhossein alizadeh
  27 مهر 19:12

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

ننگ میشه حرمت ، اقبال همعنی بخته پس میشه خوشبختی ، حمیت میشه غیرت ( بازوی حمیّت : نیروی غیرت) و گران یعنی سنگین ( بار به این گرانی: بار به این سنگینی)
موفق باشی:)

   Mobina Alipour
  13 آبان 19:33

1 پرسش 29 پاسخ 69 امتیاز

با سلام و عرض ادب در حقیقت گذینه 2 درست میاباشد .

   مظاهر جعفری
  4 آبان 10:29

2 پرسش 61 پاسخ 70 امتیاز

با سلام
گزینه دو است ........ واژه ننگ:حرمت_واژه اقبال:نیک بختی،خوش بختی_واژه حمیت:غیرت_واژه گران:سنگین

   علی علی مددی
  3 آبان 22:56

0 پرسش 84 پاسخ 199 امتیاز

با سلام و احترام
معنی واژه ها در گزینه ی 2 به درستی ذکر شده است.