{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_آبان #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

متمم و مسند را توضیح دهید.

   امیر نظری
  25 مهر 13:23

1 پرسش 0 پاسخ 7 امتیاز
فارسی هفتم دوره اول متوسطه

متمم و مسند را توضیح دهید و مثال بزنید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Mike TNH
  26 مهر 15:38

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

متمم : حرفی که بعد از حرف اضافه میاد (حرف اضافه : از و را و برای و به و در)
مثال : از صورت و سینه اش خون می آمد (از حرف اضافه هست و صورت و سینه میشه متمم)
مسند : ویژگی دادن به یک چیز
مثال : هوا گرم است (گرم مسند است چون به هوا ویژگی گرم بودن دادیم و خود هوا که ویژگی گرفته میشه مسندالیه)

   Yeganeh Ghanbari
  26 مهر 20:21

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

متمم حرفیه که بعد از حرف اضافه میاد