{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_آذر #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

معنی بیت: در لاله زار عشق ز گفتار آتشین / ......

   Hediye Ap
  25 مهر 7:37

1 پرسش 0 پاسخ 7 امتیاز
فارسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

معنی بیت (در لاله زار عشق ز گفتار آتشین / پا در رکاب، مُهر خموشی چو شبنم است) را بنویسید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   saleh ahmed
  27 مهر 9:35

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

سلام
اول باید به معنی شبنم توجه کنیم ، شبنم قطرات کوچک آبی هست که شب هنگام روی گل ها یا برگ ها تشکیل می شوند و به محض طلوع خورشید با حرارت آفتاب بخار می شوند اگر به معنی لغوی شب + نم دقت کنید هم این موضوع را می فهمید.
پس می توان گفت حرارت یا هر گونه آتش نابود کننده شبنم است.
در این بیت هم صائب گفته است که بخاطر شور عشق ، گفتاری آتشین دارد و هر دفعه می خواهد مُهر خاموشی بر لب بگذارد (از عشق حرف نزند) ، گفتارش مانند آتشی مُهر خاموشی که مانند شبنمی است را بسرعت بخار می کند و نمی تواند لحظه ای ساکت شود.
پا در رکاب هم به معنی آماده باش است یعنی آتش گفتارش همیشه در کمین است که مُهر خاموشی او را بخار کند و او مجبور به حرف زدن کند.
در کل که مفهوم این بیت ناتوانی شاعر از سکوت در برابر عشق است.
وسلام