{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_آذر #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چند مورد از جانداران پرسلولی ساده را نام ببرید.

   عارف زمان آبادی
  23 مهر 21:26

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

چند نمونه از جانداران پرسلولی ساده (کلنی‌ها) نام ببرید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Mohammad Mohammadi
  25 مهر 16:08

0 پرسش 9 پاسخ 14 امتیاز

ببین برای جواب دادن به این سوال به ریز حرفام دقت کن
برخی برخی قارچ ها، برخی برخی آغازیان و حتی برخی برخی جانواران و گیاهان

   Amirali ejtehadi
  25 مهر 0:26

3 پرسش 51 پاسخ 71 امتیاز

قارچ و انواع حیوانات موفق باشی