{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_آذر #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

منظور از حس آمیزی چیست؟

   hb Bm
  23 مهر 19:34

3 پرسش 6 پاسخ 21 امتیاز
فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

منظور از حس آمیزی چیست؟
چگونه حس آمیزی را تشخیص دهیم؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Seti Zangoyi
  24 مهر 21:02

0 پرسش 7 پاسخ 42 امتیاز

حس آمیزی یعنی آمیختن دو یا چند حس
که مبنی بر حواس پنجگانه
مانند چشایی،بویایی،بینایی،شنوایی،بسوایی

مثلا:رنگ گرم|سرد که از آمیختن دو حس بینایی و بسوایی است

   Anita Piralilu
  24 مهر 13:39

0 پرسش 1 پاسخ 11 امتیاز

حس آمیزی آمیختن دو یا چند حس است که در کلام ب گونه ای با ایجاد موسیقی معنوی به تاثیر سخن بیفزاید و سبب زیبایی در آن شود
مثلا در مصراع((نجوای نمناک علفها را می‌شنوم)) ترکیب ((نجوای نمناک)) از آمیختن دو حس شنوایی(نجوا) و لامسه (نمناک) ساخته شده و یا در جمله ((خبر تلخی شنیدم)) *خبر* را با حس شنوایی و *تلخ* را با حس چشایی دریافت میکنیم؛ پیوند و آمیزش این دو حس مختلف در یک جا سبب خلق آرایه حس آمیزی شده است

   ـــ ــ
  24 مهر 9:46

2 پرسش 36 پاسخ 235 امتیاز

سلام

(((حس آمیزی آمیختن دو یا چند حس است به گونه ای که با ایجاد موسیقی معنوی به تأثیر سخن بیفزاید و سبب زیبایی شود)))

***مصادیق حواس پنجگانه***

- شنوایی: هر چیزی که با گوش قابل درک است. (آهنگ، سخن، سکوت، صدا و ...)

- بینایی: هر چیزی که با چشم قابل دیدن است. (رنگ ها، نور، تاریکی، تیرگی، تصاویر و ...)

- چشایی: (شیرین، تلخ، شور، چشیدن، طعم و ...)

- بساوایی: (خشک، سخت، زیر، لطیف، گرم، داغ و ...)

- بویایی: (عطر، رایحه، بو، بوییدن و ...)

چند مثال:

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که دراین گنبند دوّار بماند
......
بوی دهن تو از چمن می شنوم رنگ تو ز لاله و چمن می شنوم
.........
حرف هایم مثل یک تکّه چمن روشن بود

   Mhn Ahmdi
  24 مهر 1:49

2 پرسش 3 پاسخ 33 امتیاز

آمیختن دو یا چند حس در کلام،مثل حس چشایی،شنوایی،بینایی ، مثلا : شیرین سخن-خبر تلخ-خبر داغ

   Majazi Majazi
  10 آذر 21:37

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

نابخهیعهینترخلبلببهلبلالرلاتتااللللبی6زعحرب

   hb Bm
  24 مهر 12:46

3 پرسش 6 پاسخ 21 امتیاز

خیلی ممنون برای توضیحات مفیدتون