لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

در عرض جغرافیایی بالاتر ب موازات کاهش باران قد درختان کوتاه میشه

   حدیث دوجی
  2 بهمن 14:27

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
آزمون سراسری انسانی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

..منظور از اینکه میگه در عرض جغرافیایی بالاتر ب موازات کاهش باران قد درختان کوتاه میشه و در حواشی بیابان ها ب علفزارو سپس بوته خاردار تبدیل میشه چیه
مگ عرض جغرافیایی بالا تر ب قطب ها نمیرسیم؟!


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   mAhOoR mels
  7 بهمن 22:33

1 پرسش 453 پاسخ 430 امتیاز

:^( مال جغرافیاس؟؟؟یا انسان و محیط زیست؟؟؟