لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

پاسخ فعالیت های کتاب تفکر و سواد رسانه رو کجا می تونم به دست بیارم؟

   علی محمودی
  3 آذر 10:32

3 پرسش 4 پاسخ 25 امتیاز
تفکر و سواد رسانه‌ای دهم دوره دوم متوسطه- نظری

پاسخ فعالیت های کتاب تفکر و سواد رسانه رو کجا می تونم به دست بیارم ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد حسین مهدی وند
در 12 آذر 4:04

1 پرسش 20 پاسخ 55 امتیاز

خود منم دنبالشم. ولی نیست.