لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

پاسخ فعالیت های کتاب تفکر و سواد رسانه رو کجا می تونم به دست بیارم؟

   علی محمودی
  3 آذر 10:32

3 پرسش 4 پاسخ 24 امتیاز
تفکر و سواد رسانه‌ای دهم دوره دوم متوسطه- نظری

پاسخ فعالیت های کتاب تفکر و سواد رسانه رو کجا می تونم به دست بیارم ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی خضری
16 دی 16:37

0 پرسش 19 پاسخ 114 امتیاز

تو ایتن سایت هست:

powerdars.farafile.ir

   زهرا فصیحی
25 بهمن 23:36

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

جواب فعالیت درس 12کجاس

   
11 آذر 22:52

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

تصویرهای درس ششم

   
7 بهمن 22:28

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

پس پاسخش کجااااااس

   zahra حسینی
17 آذر 17:18

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

پاسخش کجاست

   
23 آذر 19:36

0 پرسش 1 پاسخ -1 امتیاز

چرا جواب نداره

   javad احمدی
21 آذر 16:50

0 پرسش 1 پاسخ -1 امتیاز

منم نتونستم پیدا کنم !!!!!!!!!

   محمد حسین مهدی وند
12 آذر 4:04

1 پرسش 20 پاسخ 20 امتیاز

خود منم دنبالشم. ولی نیست.