{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_مهر #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا (حیوان استخدمه الانسان) جمله‌ی وصفیه است؟

   محمد فاتحی
  2 مهر 22:41

7 پرسش 0 پاسخ 33 امتیاز
عربی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

این قسمتی که زیر آن را خط کشیده‌ام مگر جمله وصفیه نیست؟
(استخدمه الانسان) جمله‌ای است که دارد اسم نکره‌ی حیوان را توصیف می‌کند. پس چرا طراح جمله را وصفیه نگرفته است؟


تصویر ضمیمه سوال: این قسمتی که زیر آن را خط کشیده‌ام مگر جمله وصفیه نیست؟
(استخدمه الانسان) جمله‌ای است که دارد اسم نکره‌ی حیوان را توصیف می‌کند. پس چرا طراح جمله را وصفیه نگرفته است؟
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   عاشق زیست ARYA
  4 مهر 23:25

0 پرسش 126 پاسخ 371 امتیاز

اینجا جمله وصفیه نیست
میگوید قطعا اولین حیوانی که انسان آن را به کاربرد....
آیا شما اینجا چیزی رو برای توصیف شدن میبینید؟
همیشه قانون اسم نکره و فعل وصفی برای همه موارد صحیح نیست موارد استثنا هستند فک کنم بتونین تو سایت قلم چی مطالعشون کنین

   فاطمه قهرمانی
  4 مهر 19:42

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

فهمیدی بمنم بگو منم همینو زدم موندم چرا تو پاسخ نامه هیچ توضیحی هم داده نشده!!