{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_مهر #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

ایهام و کنایه بیت: پهلو به حیات ابدی می‌زند آن زلف......

   Maryam Zakeri
  22 شهریور 20:18

3 پرسش 0 پاسخ 14 امتیاز
فارسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

در بیت (پهلو به حیات ابدی می‌زند آن زلف / این است سوادی که به اصل است مطابق) کدام کلمه ایهام دارد و کدام بخش آن کنایه است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   بیرانوند Adb
  24 شهریور 16:39

0 پرسش 147 پاسخ 807 امتیاز

سلام ایهام تناسب ...سواد به معنای سیاهی زلف است ولی در معنای چرک‌نویس و کاغذ سیاه‌شده و رونویسی‌شده با واژه‌های اصل و مطابق تناسب دارد... کنایه... پهلو به چیزی زدن کنایه از ادعّای برابری با آن چیز را داشتن است. موفق باشید..

   عاشق زیست ARYA
  23 شهریور 12:29

0 پرسش 126 پاسخ 371 امتیاز

ایهام: «عزیز» در دو معنای 1- عزیز مصر (اشاره به داستان حضرت یوسف (ع)) 2- فرد گرامی و محبوب یا بزرگوار در بیت قابل جای‌گذاری است./ استعاره: یوسف استعارهٔ مصرّحه از سخن زیبا و نغز است. کاروان هم می‌تواند استعاره از طبع و قریحهٔ شاعر باشد.