{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون_ورودی_نمونه_دولتی #مدارس_کشور #کلاسهای_آنلاین

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اگر روی هر نیمکت ۴ نفر بنشینند ۲ نیمکت خالی می ماند و اگر روی هر نیمکت ۳ نفر بنشینند ۴ نفر بدون جا می‌ماند. تعداد نفرات؟

   Karim bar
  30 تیر 19:54

1 پرسش 0 پاسخ 7 امتیاز
ریاضی پنجم دبستان

در کلاس پنجم اگر قرار باشد روی هر نیمکت ۴ نفر بنشینند ۲ نیمکت خالی میماند واگر روی هر نیمکت ۳ نفر بنشینند ۴ نفر بدون جا می‌ماند. تعداد دانش آموزان کلاس چند نفر است


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   میر وحید طلوعی
  5 مرداد 11:55

4 پرسش 188 پاسخ 1151 امتیاز

با سلام
""این مسئله برا پایه پنجم به نظر من بسیار سخت ولی دوره اول با معادله به راحتی حل می شه برا پایه پنجم سر فصل کتاب و نمی دونم ولی اگه الگوی حدس و آزمایش و خوندید این راه حل براتون پیشنهاد می شه که تحلیلی و بسیار خوب""
توضیح راه حل حدس و آزمایش:
ببینید ابتدافرض کنیم ۱۰ نیمکت داشته باشیم این ودر معادله اول تحلیل کنیم دو نیمکت خالی پس در ۱۰_۲=۸ دانش آموز نشسته در هر۸ نیمکتم ۴ دانش آموز نشسته پس تعداد دانش آموز می شه ۸×۴=۳۲
پس اگه ده نمیکت داشته باشیم در معادله اول ۳۲ دانش آموز داریم . همین تعداد نیمکت و دانش آموز باید در معادله دوم هم صدق کند اگه تعداد و تقسیم بر۳ کنیم باقیمانده تقسیم می شه تعداد افرادی که بدون جا موندندکه ۳۲ تقسیم بر ۳ می شه ۲ یعنی دو نفر بدون جا موندند در این حالت که با فرض مسئله نمی خونه پس باید عدد و عوض کنیم .
عدد و ۱۱ میکنیم باز اول می ریم سراغ معادله اول دو نیم خالی اینو از تعداد کم می کنیم می شه ۱۱_۲=۹ در۹ نیمکت چهار نفر نشسته پس تعداد دا نش آموزان در این حالت می شه ۹×۴=۳۶ حال بررسی می کنیم آیاتعداد ۱۱ نیمکت و ۳۶ دانش آموز در صورت معادله دوم صدق می کند یا نه در معادله دوم گفته اگه ۳ نفر بشیند ۴ نفر بدون جا پس کافیه تعداد رو بر ۳ تقسیم کنیم بررسی کنیم ببینیم باقیمانده ۴ بدست میاد یا نه ۳۶÷۳=۱۲ و باقیمانده ۰ که ۴ نیست پس این اعداد هم حالت مطلوب ما نیست باز باید عدد و عوض کنیم اگه عدد و ۱۲ انتخاب کنیم ۲ تاش خالی پس ۱۲_۲=۱۰ دانش آموز نشسته و هر نیمکتم ۴ نفر نشسته پس تعداد دانش آموزان می شه۱۰×۴=۴۰
حال این حالت یعنی ۱۲ نیمکت و ۴۰ دانش آموز در صورت معادله دوم بررسی می کنیم ببینم اعداد گفته شده بدست میاد یا نه یا صدق می کنه یا نه اگه ۴۰ و تقسیم بر ۳ کنید باقیمانده ۴ می شه که با صورت معادله دوم صدق می کند پس جواب مورد نظر ماست
آرزوی موفقیت برای دانش آموزان سخت کوش ایران زمین با تلاش دارم

   AM Ri
  1 مرداد 17:20

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

سلام،اگر تعداد دانش آموزان را y و تعداد نیمکت ها را x در نظر بگیریم:

y÷4=x-2
y÷3=x+4/3(چهار سوم به اضافه x شده است)

در مرحله بعد این دستگاه مختصاتی رو حل میکنیم:

y=4x-8
y=3x+4
???
3y=12x-24
4y=12x+16
???
1y=-40-
y=40
???
در نتیجه ۴۰ دانش آموز داریم ، حالا کافی است که x(تعداد نیمکت ها)را به دست آوریم،پس یکی از معادله ها را انتخاب میکنیم:
40=4x-8
x=12
تعداد نیمکت ها=۱۲ و تعداد دانش آموزان=۴۰

   Armin Karimi
  31 تیر 15:02

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

دوازده نيمكت و چهل دانش آموز وجود داره

   حسین معلمی
  31 تیر 10:55

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

تعداد دانش آموزان = ۴۰
تعداد نیمکت = ۱۲

   بهار بارونی
  31 تیر 20:54

5 پرسش 16 پاسخ 24 امتیاز

برای حل این مسئله از راهبرد رسم شکل و از راهبرد حدس و آزمایش استفاده کن.