پربازدیدها: #آزمون_ورودی_نمونه_دولتی #مدارس_کشور #سوالات_کنکور

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

نماد شیمیایی گازهای نجیب چیست؟

   Arman Aminzadeh
  19 خرداد 19:24

1 پرسش 0 پاسخ 4 امتیاز
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آقا صدرا
  21 خرداد 20:24

0 پرسش 5 پاسخ 20 امتیاز

سلام
در نوشتن نماد های شیمیایی دو حرفی عناصر باید حرف اول بزرگ و حرف دوم کوچک نوشته بشه
در غیر این صورت صحیح نیست
2He
10Ne
18Ar
36Kr
54Xe
86Rn
118Og

   محمدرضا غفارزاده
  24 خرداد 11:03

0 پرسش 14 پاسخ 34 امتیاز

اگر نگاهی به جدول تناوبی عناصر انداخته باشید، ۷ عنصر را در آخرین گروه (از سمت چپ، گروه ۱۸ – VIIIa) می‌بینید. این ۷ گاز (البته گازی شکل در دمای اتاق) به ترتیب از بالا به پایین بر اساس افزایش عدد اتمی عبارت‌اند از:

هلیوم (Helium) با نماد He با عدد اتمی ۲
نئون (Neon) با نماد Ne با عدد اتمی ۱۰
آرگون (Argon) با نماد Ar با عدد اتمی 18
کریپتون (Krypton) با نماد Kr با عدد اتمی 36
زنون (Xenon) با نماد Xe با عدد اتمی 54
رادئون (Radon) با نماد Rd با عدد اتمی 86
اگانسون (Oganesson) با نماد Og با عدد اتمی 118 (سنگین‌ترین عنصر جدول تناوبی)

   امیررضا بهاری
  22 خرداد 1:02

0 پرسش 2 پاسخ 12 امتیاز

به ترتیب هلیم Heبا عدد اتمی 2
نــ. ـون Ne10
ارگون Ar18
کریپتون Kr36
زنون Xe54
رادون Rn86

   علی راستی
  23 خرداد 23:50

0 پرسش 4 پاسخ 4 امتیاز

2He
10Ne
18Ar
36Kr
54Xe
86Rn
118Og

   سعید عقبایی اندرابی
  22 خرداد 11:38

0 پرسش 5 پاسخ 15 امتیاز

تمام عناصر مربوط به گروه گاز های نجیب از قانون اوکتت پیروی میکنند و الکترون تک در آرایش الکترونی آنها وجود ندارد . آخرین گروه جدول تناوبی همین گاز های نجیب هستند که ما از اونها برای نوشتن آرایش الکترونی عنصر های دیگر استفاده می کنیم.
و اما نماد های شیمیایی:
2He
10Ne
18Ar
36Kr
54Xe
86Rn
118Og
به ترتیب از بالا به پایین : هلیم ، نئون ، آرگون ، کریپتون ، زنون ، رادون ، اوگانسون
لازم به ذکر است تمامی این عناصر به آرایش الکتررونی P6 ختم می شوند .

   مهدی صفوی
  22 خرداد 9:31

0 پرسش 6 پاسخ 6 امتیاز

طبق قانون نوشتن نماد های شیمیایی عناصر دو حرفی ، باید حرف اول بزرگ و حرف دوم کوچک نوشته شود .
گاز های نجیب بی بو ، بی رنگ و بی مزه هستند .
2He ( هلیم )
10Ne ( نئون )
18Ar ( آرگون )
36Kr ( کریپتون )
54Xe ( زنون )
86Rn ( رادون )
118Og ( اوگانسون )

   AA بیرانوند
  21 خرداد 15:40

0 پرسش 7 پاسخ 7 امتیاز

he2هلیم ...ne10نعون ...ar18آرگون...kr36کریپتون..xe54زنون ..RN86رادون..og118 اگانسون