لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

زاویه بین دو مماس از نقطه A بر دایره C به شعاع 6 واحد، ۱۲۰ درجه است. اگر O مرکز دایره AT مماس بر این دایره باشد، مساحت مثلث OAT چند است؟

   محمد مهدی ایمانی فرد
  14 اردیبهشت 0:51

6 پرسش 1 پاسخ 33 امتیاز
ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

زاویه بین دو مماس از نقطه A بر دایره C به شعاع 6 واحد، ۱۲۰ درجه است. اگر O مرکز دایره AT مماس بر این دایره باشد، مساحت مثلث OAT چند است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Aref Ahmadi
  15 اردیبهشت 14:11

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

میانگین ۵ داده آماری برابر ۱۴ است اگر نمرات ۱۹ و۱۸ و۱۷ را به آنها اضافه کنیم میانگین جدید چیست
لطفااااا سریع جوااب بدید

-1

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Kosar Zh
  15 اردیبهشت 17:22

0 پرسش 82 پاسخ 66 امتیاز

:/
ببخشید خودتون سوال می پرسید
خودتون جواب میدید
خخ ماشاالله
موفق باشید

   محمد مهدی ایمانی فرد
  15 اردیبهشت 14:49

6 پرسش 1 پاسخ 33 امتیاز

سلام امیدوارم حالتون خوب باشه

میانگین = مجموع داده ها÷ تعداد داده ها

میانگین ۵ داده آماری شده ۱۴.
ابتدا مجموع را بدست می آوریم که می شود=
فرمول مجموع داده ها= میانگین × تعداد
۷۰=۵×۱۴

میانگین قبلی=۱۴
چون سه داده دیگر اضافه شد تعداد داده ها ۸ می شود.

میانگین جدید=
۱۵.۵= ۸ ÷ ۱۲۴ =۸÷(۷۰+۱۷+۱۸+۱۹)
میانگین جدید=۱۵.۵

   میر وحید طلوعی
  14 اردیبهشت 11:39

3 پرسش 153 پاسخ 967 امتیاز

با سلام
جواب ۳/\۶
چرایی
ببینید اگه رسم کنید
اولازاویه AOTمساوی ۳۰ درجه می شه
(چرا یی این مطلب
چون ATخط مماس بر دایره هست با شعاعOTزاویه ۹۰ درجه می سازد اون دو مثلثم به نابه وتر و یک ضلع هم نهشتند پس زاویای متناظر مساوی اند پس خط oAنیمساز زاویهAهست پس به نابه مجموع زوایای داخلی مثلث زاویه AOT=۳۰)
ثانیا ضلع مقابل به زاویه ۳۰ درجه نصف وتر هست پس ضلعAT=1/2OA
حال اگه رابطه فیثاغورس و بنویسید در مثلثOATداریم:
۲(۶)بعلاوهOA2=AT2
با جای گذاری AT=1/2OA
داریم:
36بعلاوهOA2=1/4oA2
اگه این و حل کنید
3/\4=16×3/\= OA= \/ 48
از اینجا نتیجه می شه
3/\2=2 /3/\ AT=4
خوب در نهایت مساحت مثلث قائم الزاویه برابر می شه با حاصل ضرب دو ضلع قائم تقسیم بر ۲
پس مساحت مثلثOAT
=۲ /۶×۳/\۲
=۳/\۶
موفق باشید با تلاش

   NADIA NADIA
  15 اردیبهشت 18:58

0 پرسش 19 پاسخ 9 امتیاز

میانگین = مجموع داده ها÷ تعداد داده ها

میانگین ۵ داده آماری شده ۱۴.
ابتدا مجموع را بدست می آوریم که می شود=
فرمول مجموع داده ها= میانگین × تعداد
۷۰=۵×۱۴

میانگین قبلی=۱۴
چون سه داده دیگر اضافه شد تعداد داده ها ۸ می شود.

میانگین جدید=
۱۵.۵= ۸ ÷ ۱۲۴ =۸÷(۷۰+۱۷+۱۸+۱۹)
میانگین جدید=۱۵.۵

   حاج هادی کبیر haj
  15 اردیبهشت 12:40

0 پرسش 7 پاسخ 6 امتیاز

بزرگ شما.....
حاج.........کبیر شهر=...........فامیلی=..........