لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

با رسم سه مماس بر دایره‌ی O ، مثلث PAB تشکیل می شود. اگر 40=APB ، آن گاه زاویه AOB برابر است با:

   محمد مهدی ایمانی فرد
  14 اردیبهشت 0:32

6 پرسش 1 پاسخ 33 امتیاز
ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

با رسم سه مماس بر دایره ی O ، مثلث PAB تشکیل می شود. اگر 40=APB ، آن گاه زاویه AOB برابر است با:
الف) ۴۵⁰ ب)50⁰ ج)55⁰ د)70⁰


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد سالمی
  14 اردیبهشت 12:32

21 پرسش 151 پاسخ 1055 امتیاز

به نام نور
عرض سلام و ادب و احترام ....
هیچکدام از گزینه ها صحیح نمی باشد. اما چرا؟
ببینید وقتی که ما سه تا مماس بر یک دایره رسم می کنیم و محل تلاقی مماس ها تشکیل سه رأس یک مثلث را می دهند پس در حقیقت دایره در مثلث، محاط می شود یا مثلث بر دایره محیط می شود. اگر از مرکز دایره به رئوس A و B و P وصل کنیم پاره خط های OP و OB و OA در حقیقت نیمساز زوایای APB (زاویه P) و PBA (زاویه B) و BAP (زاویه A) خواهند شد (چون فاصله مرکز دایره تا سه نقطه تماس دایره با مثلث APB با هم برابر و مساوی شعاع است و چون می دانیم که هر نقطه که از دو ضلع یک زاویه به یک فاصله باشد روی نیمساز آن زاویه قرار دارد پس OP و OB و OA هر سه نیمساز هستند)
حال می دانیم جمع زوایای داخلی هر مثلث برابر 180 درجه است. پس:
زاویه A بعلاوه ی زاویه B برابر می شود با 40-180 که برابر با 140 می شود و بنابراین:
"نصف زاویه A بعلاوه ی نصف زاویه B" برابر 140/2 یعنی برابر 70 درجه می شود. حال در مثلث OAB داریم:
زاویه AOB برابر است با 180 منهای ("نصف زاویه A" بعلاوه ی "نصف زاویه B") که برابر می شود با 180 منهای 70 که برابر می شود با 110 درجه
پس جواب نهایی برابر 110 درجه است.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
فرمول موفقیت:
✔ داشتن انگیزه، تمرکز و هدف
✔ تلاش، کوشش و پشتکار بی وقفه
✔ استمرار و تداوم در تلاش
✔ تعادل و میانه روی در تمام امور زندگی
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
موفق، پیروز و سربلند باشید.....

   Kosar Zh
  9 ساعت قبل

0 پرسش 82 پاسخ 66 امتیاز

من نمی دونم دلیل کپی کردن پاسخ بقیه چه کاریه؟
مشکل دارید آیا؟:/
#به_ راه_ راست_ هدایت_ شوید:/

   میر وحید طلوعی
  14 اردیبهشت 12:51

3 پرسش 153 پاسخ 967 امتیاز

با سلام
منم جواب استاد سالمی رو بدست آوردم بعله گزینه ها اشتباهه جواب ۱۱۰ درجه می شه
موفق باشید با تلاش

   masi nrzi
  15 اردیبهشت 11:38

0 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز

به نام نور
عرض سلام و ادب و احترام ....
هیچکدام از گزینه ها صحیح نمی باشد. اما چرا؟
ببینید وقتی که ما سه تا مماس بر یک دایره رسم می کنیم و محل تلاقی مماس ها تشکیل سه رأس یک مثلث را می دهند پس در حقیقت دایره در مثلث، محاط می شود یا مثلث بر دایره محیط می شود. اگر از مرکز دایره به رئوس A و B و P وصل کنیم پاره خط های OP و OB و OA در حقیقت نیمساز زوایای APB (زاویه P) و PBA (زاویه B) و BAP (زاویه A) خواهند شد (چون فاصله مرکز دایره تا سه نقطه تماس دایره با مثلث APB با هم برابر و مساوی شعاع است و چون می دانیم که هر نقطه که از دو ضلع یک زاویه به یک فاصله باشد روی نیمساز آن زاویه قرار دارد پس OP و OB و OA هر سه نیمساز هستند)
حال می دانیم جمع زوایای داخلی هر مثلث برابر 180 درجه است. پس:
زاویه A بعلاوه ی زاویه B برابر می شود با 40-180 که برابر با 140 می شود و بنابراین:
"نصف زاویه A بعلاوه ی نصف زاویه B" برابر 140/2 یعنی برابر 70 درجه می شود. حال در مثلث OAB داریم:
زاویه AOB برابر است با 180 منهای ("نصف زاویه A" بعلاوه ی "نصف زاویه B") که برابر می شود با 180 منهای 70 که برابر می شود با 110 درجه
پس جواب نهایی برابر 110 درجه است.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
فرمول موفقیت:
✔ داشتن انگیزه، تمرکز و هدف
✔ تلاش، کوشش و پشتکار بی وقفه
✔ استمرار و تداوم در تلاش
✔ تعادل و میانه روی در تمام امور زندگی
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
موفق، پیروز و سربلند باشید.....

   NADIA NADIA
  15 اردیبهشت 18:59

0 پرسش 19 پاسخ 9 امتیاز

هیچکدام از گزینه ها صحیح نمی باشد. اما چرا؟
ببینید وقتی که ما سه تا مماس بر یک دایره رسم می کنیم و محل تلاقی مماس ها تشکیل سه رأس یک مثلث را می دهند پس در حقیقت دایره در مثلث، محاط می شود یا مثلث بر دایره محیط می شود. اگر از مرکز دایره به رئوس A و B و P وصل کنیم پاره خط های OP و OB و OA در حقیقت نیمساز زوایای APB (زاویه P) و PBA (زاویه B) و BAP (زاویه A) خواهند شد (چون فاصله مرکز دایره تا سه نقطه تماس دایره با مثلث APB با هم برابر و مساوی شعاع است و چون می دانیم که هر نقطه که از دو ضلع یک زاویه به یک فاصله باشد روی نیمساز آن زاویه قرار دارد پس OP و OB و OA هر سه نیمساز هستند)
حال می دانیم جمع زوایای داخلی هر مثلث برابر 180 درجه است. پس:
زاویه A بعلاوه ی زاویه B برابر می شود با 40-180 که برابر با 140 می شود و بنابراین:
"نصف زاویه A بعلاوه ی نصف زاویه B" برابر 140/2 یعنی برابر 70 درجه می شود. حال در مثلث OAB داریم:
زاویه AOB برابر است با 180 منهای ("نصف زاویه A" بعلاوه ی "نصف زاویه B") که برابر می شود با 180 منهای 70 که برابر می شود با 110 درجه
پس جواب نهایی برابر 110 درجه است.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>