لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

رابطه ضریب شکست و غلظت محیط؟

   oohich oo
  26 فروردین 22:03

1 پرسش 1 پاسخ 20 امتیاز
فیزیک (3) تجربی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

یه سوال هرچی محیط غلیظ تر بشه ضریب شکست بیشتر میشه یا کمتر؟میشه توضیح کامل بدید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   زهرا گزمه
  27 فروردین 4:42

0 پرسش 36 پاسخ 29 امتیاز

سلام
طبق رابطه اسنل دکارت
داریم:
هر چه محیط غلیظ تر باشد ضریب شکست آن محیط نیز بیش تر میشود.
در نتیجه رابطه مستقیم بین شون بر قرار هست.

موفق و پیروز باشید.

0

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Ms elii
  7 اردیبهشت 12:14

1 پرسش 101 پاسخ 625 امتیاز

سلام و وقت به خیر

هر چه محیط غلیظ تر باشه ضریب شکست اونم محیط هم بیشتر می‌ شه

موفق باشی

   Yeganeh Ku
  27 فروردین 15:09

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

هر چه محیط غلیظ تر باشه ضریب شکست اون محیط هم بیش‌تر میشه

   مهبد بلوچی
  28 فروردین 15:02

0 پرسش 115 پاسخ 380 امتیاز

ضریب شکست[۱] n یک محیط در نورشناسی، مقیاسی است بدون بعد برای نشان دادن آنکه سرعت نور یا هر پرتو دیگر در آن محیط چه مقدار نسبت به خلأ کاهش می‌یابد. ضریب شکست چنین تعریف می‌شود.

{\displaystyle n={\frac {c}{v}}}{\displaystyle n={\frac {c}{v}}}
که در آن c سرعت نور در خلأ و v سرعت نور در مادهٔ مورد نظر است. به‌طور مثال، ضریب شکست شیشه در حدود ۱٫۵ است و این بدان معنا است که سرعت نور در شیشه ۰٫۶۷=(۱٫۵)/۱ برابر سرعت نور در خلأ است.

از نظر تاریخی نخستین جایی که به این پدیده اشاره شد در قانون شکست نور اسنل بود، sinθ۱n۱= sinθ۲n۲، که در آن θ۱ و θ۲ زوایای برخورد پرتو با سطح مشترک دو محیط نوری است. n۱ و n۲ ضرایب شکست این دو محیط هستند.

گاهی به دلیل ضریب شکست بالا یا زاویه تابش زیاد، هنگام تابش از محیط غلیظ به رقیق، به جای این که شکست نور اتفاق بیفتد، نور در محیط غلیظ بازتاب می‌گردد (مانند آینه) که به این پدیده بازتاب کلی گفته می‌شود. زاویه بروستر که زاویهٔ بحرانی بازتاب کلی است و نیز بازتابندگی یک سطح از کمیت‌هایی هستند که به ضریب شکست وابسته‌اند. این موضوع در معادله فرینل توضیح داده شده.[۲]

n به صورت ضریب کاهش طول موج و سرعت تابش نسبت به مقدار آن‌ها در خلاء تعریف می‌شود. برای یک طول موج خاص در خلأ مانند λ۰، طول موج در محیط تازه λ=λ۰/n خواهد بود. با توجه به این‌ها نتیجه می‌گیریم که ضریب شکست خلأ ۱ است. از نظر تاریخی محیط‌های مرجع دیگری نیز معمول بوده‌اند (مانند هوا در فشار و درجهٔ حرارت استاندارد).

ضریب شکست مواد مختلف در طول موج‌های متفاوت فرق می‌کند. به این پدیده پاشش می‌گویند که منجر به شکافتن نور سفید در منشورها، رنگین‌کمانها و ابیراهی رنگی‌ها می‌شود.

ضریب شکست منفی
ضریب شکست منفی به‌طور معمول در مواد طبیعی وجود ندارد، ولی در بعضی فرامواد این خاصیت دیده می‌شود. ضریب شکست منفی زمانی به وجود می‌آید که ثابت گذردهی خلاء ε و تراوایی مغناطیسی μ ماده در یک فرکانس مشخص به‌طور همزمان منفی باشند.

   Reyhaneh Rangriz
  27 فروردین 11:34

0 پرسش 536 پاسخ 139 امتیاز

سلام.
هر چه محیط غلیظ تر باشد ضریب شکست آن محیط نیز بیشتر می‌شود.
موفق باشید با تلاش.