لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کاربرد تیغ و تیغک در میکروسکوپ چیست؟

   یکتا عبدالملکی
  18 فروردین 11:03

0 پرسش 0 پاسخ 0 امتیاز
علوم تجربی ششم دبستان

کاربرد تیغ و تیغک را بگویید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مَـلَـــــ کِــهــ
  19 فروردین 0:23

3 پرسش 66 پاسخ 495 امتیاز

کاربرد هاش...
اولیـ:مشاهده ے آسان تر شیـء
دومیـ:جلوگیـرے از تبخیـر مایـع روے تیـغه
سومیـ:مسطح نگـہ داشتن شیـء

محمدامین شایبی
کپی نکن-_-

   Reyhaneh Rangriz
  18 فروردین 22:24

0 پرسش 479 پاسخ 102 امتیاز

سلام.

۱_مشاهده ی آسان تر شیء
۲_جلوگیری از تبخیر مایع روی تیغه
۳_مسطح نگه داشتن شیء

موفق باشید با تلاش.

   حسام خواجه میری
  19 فروردین 12:43

2 پرسش 20 پاسخ 43 امتیاز

سلام به کاربران گرامي.

۱_مشاهده ی آسان تر شیء
۲_جلوگیری از تبخیر مایع روی تیغه
۳_ نگه داشتن شیء

پايدار و پيروز باشيد

   محمد دهقانی
  19 فروردین 17:59

0 پرسش 34 پاسخ 30 امتیاز

تیغ برای پشم های انسان ساخته شده

وتیغک پی نگه دارنده تیغ است

   محمدامین شایبی
  19 فروردین 0:27

0 پرسش 1 پاسخ -3 امتیاز

کاربرد هاش...
اولیـ:مشاهده ے آسان تر شیـء
دومیـ:جلوگیـرے از تبخیـر مایـع روے تیـغه
سومیـ:مسطح نگـہ داشتن شیـء