لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کاربرد القاگر ها در زندگی روزمره چیست ؟ برای چه از القاگر ها استفاده می شود ؟

   ابوالقاسم کریمی
  17 فروردین 17:22

56 پرسش 60 پاسخ 577 امتیاز
فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

کاربرد القاگر ها در زندگی روزمره چیست ؟ برای چه از القاگر ها استفاده می شود ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Faranak Si
  19 فروردین 18:26

2 پرسش 115 پاسخ 663 امتیاز

علت استفاده از القاگر مخالفت با تغییرات سریع جریان در مدار است چه جریان کم شود و چه جریان افزایش یابد
القاگر طبق قانون لنز با این تغییر مخالفت می کند و شرایط متعادلتری را در مدار ایجاد می کند
از وسایلی که در انها القاگر استفاده می شود می توان به لامپ های فلوئورسان اشاره کرد

2

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   ابوالقاسم کریمی
  21 فروردین 12:20

56 پرسش 60 پاسخ 577 امتیاز

نظر من هم موافق نظر شماست و شاید کاربرد هایی بیشتر بتوان نام برد