لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چرا در فن کشت بافت از اکسین برای ایجاد ریشه از کال استفاده میکنند؟

   مونا ش
  16 فروردین 11:07

18 پرسش 2 پاسخ 92 امتیاز
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

چرا در فن کشت بافت از اکسین برای ایجاد ریشه از کال استفاده میکنن در حالی که این محرک رشد در افزایش طول ساقه هم نقش داره ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Faranak Si
  19 فروردین 19:03

2 پرسش 115 پاسخ 663 امتیاز

کتاب توضیح داده تنها بر روی سلول های ساقه اثر نداره و در دوره های مختلف رشد گیاه بر روی نواحی متفاوت و اثرات متفاوتی می گذارد

   aaa mara
  17 فروردین 11:32

0 پرسش 6 پاسخ 11 امتیاز

سلام . اکسین میتونه در ایجاد و رشد ریشه نقش داشته باشه . جدا از ساقه

   تینا باقی
  30 فروردین 12:37

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

ببخشید کسی درمورد سندروم دوان و شیوعش در امریکا و انگلیس اطلاعاتی داره؟

   vaniya zinatbakhsh
  20 فروردین 17:05

0 پرسش 25 پاسخ 11 امتیاز

اکسین روی ساقه تاثیر نداره فقط روی رشد ریشه و ایجادش میتونه اثر بزاره