لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

پلیمرهای ماندگار و ساختار آن ها

   مونا ش
  14 فروردین 9:52

18 پرسش 2 پاسخ 92 امتیاز
شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

آیا همه پلیمر های ماندگار سیر شده هستن ؟
پلی استیرن ، یک پلیمر ماندگاره اما ساختار سیر نشده داره پس میتونیم بگیم که هر پلیمر ماندگاری سیر شده نیست ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   فــاطــمـــه عـظـیـمـــیــان
  14 فروردین 16:12

6 پرسش 63 پاسخ 538 امتیاز

جـــوابــتـ درســتـهــ ✓
ارزویـ مـــوفــقـیـتـــ دارمـ

   mobina om
  14 فروردین 15:32

1 پرسش 23 پاسخ 28 امتیاز

سلام
جوابی که برای سوالتون آوردین کاملا درسته و این جمله که همه سیر شده اند غلطه مثال دیگه هم اگه بزنم میتونیم پلی سیانو اتن رو در نظر بگیریم که باز هم سیر شده نیست.
《موفق باشید》

   Reyhaneh Rangriz
  14 فروردین 17:14

0 پرسش 536 پاسخ 139 امتیاز

سلام.بله همینطور هست اما باید کمی دقت کنید که سیر شده نیستند.
موفق باشید با تلاش.