لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

سرعت سنگی که از ساختمان 45 متری رها شده هنگام رسیدن به زمین چقدر است؟

   Fatemeh Bengari
  14 اسفند 14:51

1 پرسش 0 پاسخ 7 امتیاز
فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

سنگی را از بالای ساختمان بلندی به ارتفاع ۴۵ متر رها می کنیم. سرعت آن هنگام رسیدن به زمین چند متر بر ثانیه است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Dr Aghlmand
  15 اسفند 10:05

0 پرسش 13 پاسخ 143 امتیاز

سلام.
E₁ = E₂
K₁ U₁= K₂ U₂
چون h₂=0 پس U₂=0
و چون v₁=0 پس K₁=0
U₁=K₂
mgh₁= 1/2mv²
حذف m از طرفین.
gh₁=1/2v²
10×45=1/2×v²
v²=900
v=30 m/s
باز اگه متوجه نشدین، عکس حلش رو آپلود کردم:
https://uupload.ir/files/y8rw__20210305_100634.jpg
اگه مفید بود، یه صلوات بفرس:))
موفق باشید

3

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   ابوالقاسم کریمی
  17 اسفند 17:59

55 پرسش 59 پاسخ 547 امتیاز

در هر ثانیه سقوط پس از رها شدن به ترتیب 5 متر در ثانیه اول و 15 متر ثانیه دوم و 25 متر ثانیه سوم طی می کند یعنی جمعا در طی 3 ثانیه 45 متر را سقوط خواهد کرد . چون شتاب حرکت 10 متر بر مجذور ثانیه است در هر ثانیه 10 تا به سرعت اولیه که صفر است اضافه می شود پس از 3 ثانیه سرعتش به 30 متر بر ثانیه میرسد که به زمین برخورد می کند . این روش حل بدون فرمول را برای درک راحتر مساله گفتم

   Sepehr Jousef
  17 اسفند 13:31

0 پرسش 19 پاسخ 17 امتیاز

ببین چون حرفی از مقاومت هوا نزده نباید حسابش کنی.یعنی انرژی مکانیکی رو ثابت در نظر بگیر(E₁ = E₂).
وقتی تو یه مسئله صحبت از رها شدن میشه یعنی سرعت اولیه صفره(در صورتی که از واژه پرتاب شدن استفاده بشه سرعت اولیه برابر با V₁ هستش).نکته بعدی اینه که باید سطح زمین(که پایین ترین سطح ماست) صفر پتانسیل در نظر بگیریم.(یعنی انرژی پتانسیل گرانشی در این نقطه برابر صفر هستش).
انرژی ماکنیکی از مجموع انرژی جنبشی و پتانسیل به دست میاد.(E₁ = E₂ → K₁+U₁= K₂+U₂)
انرژی جنبشی از رابطه(0.5mv²)و انرژی پتانسیل از رابطه(mgh) به دست میاد.
پس: (K₁+U₁= K₂+U₂ →0.5m(v₁)²+mgh₁=0.5m(v₂)²+mgh₂)
همونطور که قبلا گفتیم سرت اولیه(v₁)و انرژی پتانسیل در سطح زمین(U₂) برابر صفر هستند و از اونجا که ضرب صفر در هر عددی باعث صفر شدن اون عدد میشه داریم:
( mgh₁+0=0.5m(v₂)²+0 →mgh₁=0.5m(v₂)² )
حالا میتونیم m ها رو از دو طرف تساوی خط بزنیم(چون مربوط به یه جسم هست مقدارشون برابره و چون فقط ضرب داریم میتونیم از دو طرف خطش بزنیم) و با جای گذاری عدد 45 به جای h و عدد 10 به جای g(چون یه عدد ثابت که تقریبا برابر 9.8 هستش و اگر مقدارش تو مسئله داده نشد بهتره 10 در نظر بگیریش) مسئله رو حل کنیم:
mgh₁=0.5m(v₂)² → gh₁=0.5(v₂)² → 10x45=0.5(v₂)² → 0.5(v₂)²=450 → (v₂)²=900
حالا فقط کافیه یه جذر بگیرم.
v₂=30m/s

   Nabilti Rafeon
  15 اسفند 21:46

1 پرسش 159 پاسخ 841 امتیاز

سلام.
E₁ = E₂
K₁ U₁= K₂ U₂
چون h₂=0 پس U₂=0
و چون v₁=0 پس K₁=0
U₁=K₂
mgh₁= 1/2mv²
حذف m از طرفین.
gh₁=1/2v²
10×45=1/2×v²
v²=900
v=30 m/s

   سهند سلطاندوست
  15 اسفند 20:01

0 پرسش 13 پاسخ 33 امتیاز

به جز حل مسئله از طریق روابط، می‌توان در تست‌زنی برای صرفه‌جویی در وقت این نکتۀ ساده را به خاطر سپرد:
اگر جسمی از فاصلۀ ۵ متری سقوط آزاد داشته باشد، سرعت آن هنگام رسیدن به زمین ده متر بر ثانیه خواهد بود.
حال اگر ارتفاع به ترتیب ***۱۵، ۲۵،*** ۳۵، ۴۵، ۵۵، ۶۵ متر ... اضافه شود، سرعت بیست، ***سی،*** چهل، پنجاه، شصت، هفتاد ... متر بر ثانیه خواهد بود.
در این سؤال ارتفاع ۱۵ به اضافۀ ۲۵ متر (یعنی چهل متر بیشتر از ۵ متر شده)، سرعت می‌شود ۳۰ متر بر ثانیه.
به جاهایی که ستاره گذاشته‌ام دقت بفرمایید.
https://www.omnicalculator.com/physics/free-fall