لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

حجم مکعب مستطیلی که مساحت 3 وجه آن 153، 126 و 238 باشد، چند است؟

   مهدی عباس زاده
  12 اسفند 22:44

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

حجم مکعب مستطیلی که مساحت 3 وجه آن 153، 126 و 238 باشد، چند است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد سالمی
  24 اسفند 8:52

11 پرسش 52 پاسخ 267 امتیاز

بسیار ساده!
اگر طول، عرض و ارتفاع مکعب مستطیل را a، b و c بنامیم:
ab=153
ac=126
bc=238
حال طرفین سه مساوی بالا را در هم ضرب می کنیم:
a^2*b^2*c^2=4588164
حال با گرفتن جذر از طرفین تساوی حجم مکعب مستطیل به دست می آید:
a*b*c=2142

   Fatemeh Mohamadi
  18 اسفند 19:09

1 پرسش 187 پاسخ 706 امتیاز

اول مکعب مستطیل میکشیم بعد مساحت ها را جایگذاری میکنیم.
9×17=153
9×14=126
14×17=238
حالا اعداد مشترک را در هم ضرب میکنیم برای بدست آوردن حجم.
14×17×9=2142 <-----حجم

   Zahra Khoshghadam
  13 اسفند 20:28

0 پرسش 6 پاسخ 16 امتیاز

سلام این یه قانون داره :مساحت سه وجه مکعب برابر است با حجم مجذور مکعب مستطیل است

   Zahra Khoshghadam
  13 اسفند 20:29

0 پرسش 6 پاسخ 16 امتیاز

این سوال برای فصل ۶ ریاضی هفتم هست
و کاملا مناسبه

   Reyhaneh Rangriz
  13 اسفند 14:17

0 پرسش 479 پاسخ 99 امتیاز

سلام.این سوال مربوط به پایه هفتم نمیباشد.هر سوالی را حل نکنید بهتر است.هر سوالی را حل کنید که در سطح خودتان باشد.
موفق باشید.