لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

جمله‌ی دوم الگویی از عبارات کسری

   نام نام
  10 اسفند 17:47

3 پرسش 11 پاسخ 71 امتیاز
ریاضی ششم دبستان

جمله دوم الگوی زیر برابر چند است؟
$\frac{1}{3}, ...,\frac{7}{27}, \frac{15}{81}, \frac{31}{243}$


تصویر ضمیمه سوال: جمله دوم الگوی زیر برابر چند است؟
$\frac{1}{3}, ...,\frac{7}{27}, \frac{15}{81}, \frac{31}{243}$
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   میر وحید طلوعی
  11 اسفند 19:26

3 پرسش 91 پاسخ 623 امتیاز

با سلام
جواب سه نهم
چرایی ؟
سوال خوبیه چون برا هفتم هم خوب
الگویابی باتوجه به شماره عدد
عدد۱وعدد۲و...
یعنی اعداد رو ابتدا شماره گذاری می کنیم
این اعداد یعنی شماره
عدد ها بهتر بالای کسرا نوشته بشه

الگوی کلی صورت ها :به تعداد شماره عدد:عدد ۲ به خودش ضرب می شه_۱
الگوی کلی مخرج :به شماره شکل عدد سه به خودش ضرب می شه
به عنوان مثال در مورد سوال شما طبق الگوی بالا برا ی صورت در مورد عدد دوم می شه ۲×۲_۱
در مورد مخرج می شه ۳×۳
که به سه نهم می رسیم
یه مثال دیگه
الگو برا عدد سوم می شه
برا صورت ۲×۲×۲_۱=۷
برا مخرج ۳×۳×۳=۲۷
که به عدد هفت بیست هفتم می رسیم
موفق باشید با تلاش

   matin matin
  14 اسفند 16:37

0 پرسش 5 پاسخ 20 امتیاز

با سلام
جواب میشه ¤گزینه سه¤
موفق باشید
ʕ•ᴥ•ʔ

   محمد جواد برزنونی
  24 اسفند 20:28

0 پرسش 31 پاسخ 27 امتیاز

با سلام
جواب سه نهم
چرایی ؟
سوال خوبیه چون برا هفتم هم خوب
الگویابی باتوجه به شماره عدد
عدد۱وعدد۲و...
یعنی اعداد رو ابتدا شماره گذاری می کنیم
این اعداد یعنی شماره
عدد ها بهتر بالای کسرا نوشته بشه

الگوی کلی صورت ها :به تعداد شماره عدد:عدد ۲ به خودش ضرب می شه_۱
الگوی کلی مخرج :به شماره شکل عدد سه به خودش ضرب می شه
به عنوان مثال در مورد سوال شما طبق الگوی بالا برا ی صورت در مورد عدد دوم می شه ۲×۲_۱
در مورد مخرج می شه ۳×۳
که به سه نهم می رسیم
یه مثال دیگه
الگو برا عدد سوم می شه
برا صورت ۲×۲×۲_۱=۷
برا مخرج ۳×۳×۳=۲۷
که به عدد هفت بیست هفتم می رسیم
موفق باشید با تلاش

   فرزام صادقی
  12 اسفند 14:55

0 پرسش 18 پاسخ 13 امتیاز

جواب میشه گزینه ی ۳ چون مخرج هر بار ×۳ شده پس ۳×۳ =۹ پس گزینه ی ۱ و ۲ حذف می شوند و اگر به مقدار کسر ها دقت کرده باشی از 0/5 بالا تر نمی روند پس گزینه ی چهار هم حذف می شود و جواب ما میشه گزینه ی ۳

   نام نام
  11 اسفند 20:20

3 پرسش 11 پاسخ 71 امتیاز

سلام پاسخ تک تکتون درست بود ولی همه‌تون رفتید سراغ راه سخت میتونیم از راه آسان تری هم وارد شیم کسی میتونه راه ساده ترش رو توضیح بده؟

   اومدیم زندگی کنیم زندگی مارو کرد
  11 اسفند 8:35

0 پرسش 267 پاسخ 1172 امتیاز

سلام.
میتونیم از عقب و از جلو رابطه یابی کنیم.
اگر از عقب بیایم رابطه مخارج به شرح زیره
۳=۸۱÷۲۴۳
۳=۲۷÷۸۱
۳=....÷۲۷
این چه عددیه؟ تقسیم میکنیم و متوجه میشیم ۹‌ هستش.
حالا صورت ها:
۱۶=۱۵_۳۱
۸=۷_۱۵
4=3_....
برای این گفتم چهار که همیشه حاصل تفاضل عدد در رابطه با قبلیش یکی بیشتر از عدد قبلی بود.
خب چه عددی منهای ۳میشه ۴... ۷
پس کسر ما هفت نهم هستش.
موفق باشی.

   اميرعلي ملك
  10 اسفند 22:19

0 پرسش 4 پاسخ 3 امتیاز

گزينه شماره 3 است چون وقتي صورت كسر 3 را عدد را×2 بعلاویه 1 کنیم میشود 7 و مخرج را در سه ضرب کنیم میشود 27

   محمدحسین محمدی
  10 اسفند 20:36

0 پرسش 13 پاسخ 53 امتیاز

اگر به مخرج کسر ها دقت کنید 27 سه برابر شده و 81 در جمله سوم بدست آمده
و 81 ضربدر 3 شده و 243 در جمله ی چهارم بدست آمده.
صورت ها هم (2*عدد)+1 شده است.
به عبارتی برای بدست آوردن جمله ی دوم باید:
صورت را ضربدر 2 و به علاوه یک کنیم که 3 میشه
و مخرج را در 3 ضرب کنیم که 9 میشه
پس جواب 3 به 9 میشه.
گزینه ی سوم

   محمد جواد برزنونی
  11 اسفند 16:58

0 پرسش 31 پاسخ 27 امتیاز

سلام.
میتونیم از عقب و از جلو رابطه یابی کنیم.
اگر از عقب بیایم رابطه مخارج به شرح زیره
۳=۸۱÷۲۴۳
۳=۲۷÷۸۱
۳=....÷۲۷
این چه عددیه؟ تقسیم میکنیم و متوجه میشیم ۹‌ هستش.
حالا صورت ها:
۱۶=۱۵_۳۱
۸=۷_۱۵
4=3_....
برای این گفتم چهار که همیشه حاصل تفاضل عدد در رابطه با قبلیش یکی بیشتر از عدد قبلی بود.
خب چه عددی منهای ۳میشه ۴... ۷
پس کسر ما هفت نهم هستش.
موفق باشی.

   Reyhaneh Rangriz
  11 اسفند 8:09

0 پرسش 479 پاسخ 102 امتیاز

سلام.پاسخ این تست گزینه سوم می‌شود.اگر به مخرج کسر ها توجه کنید:
۲۷×۳=۸۱
۸۱×۳=۲۴۳
این از رابطه مخرج ها که هر کدام سه برابر می‌شوند و مخرج بعدی بدست می آید.

رابطه صورت ها میشود:
۷×۲+۱که میشود ۱۵
پس عدد×۲+۱میشود.رابطه صورت ها.